การเลี้ยงกล้วยไม้ป่า

กล้วยไม้ป่า อีสาน

     การเลี้ยงกล้วยไม้ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้ป่าหรือกล้วยไม้บ้าน การไม้เลี้ยง  กล้วยไม้สะสมต่างนั้น สิ่งที่เราควรเริ่มต้นสำรวจคือ ใจเราเองครับ ว่าเราชอบ หรอืไม่ชอบ     ชอบเพราะอะไร ชอบที่จะดู หรือชอบที่จะเลี้ยง  เมื่อเราเตรียมใจเราได้แล้ว  และพร้อมลุยจริง ๆ สิ่งต่อไปเราก็มาเริ่มที่ การศึกษาหาข้อมูล เรื่องกล้วยไม้ที่เราจะเลี้ยงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะค้นหาจากตำรา หนังสือ หรืออินเตอร์เน็ต ก็ได้ทั้งนั้นครับ ตามแต่เราจะเข้าถึง  และหากจะเป็นเรื่องที่ดีมากหากเรา มีที่ปรึกษาที่ชำนาญการเรื่องกล้วยไม้ ที่สามารถจะให้คำตอบเรา ได้ ในบางทีที่เราไม่สะดวกที่จะหาอ่านจากตำราไหน ผมว่า คนที่เป็นที่ปรึกษา น่าจะให้คำตอบได้ดีและเห็นภาพ การศึกษาเรื่องกล้วยไม้ได้อย่างชัดเจนนะครับ  อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

orchid-อ่านว่า-ออ-คิด-แปลว่า-กล้วยไม้

กล้วยไม้ สกุลมาลัยแดง youorchid ดอท คอม

you   อ่านว่า   (ยู)  แปลว่า  คุณ
orchid  อ่านว่า  [ ออ – คิด ] แปลว่า  กล้วยไม้
กล้วยไม้ (Orchid) เป็นพืชวงศ์ใหญ่ที่มีดอกสวยงาม มีความหลากหลายทั้งสีสันลวดลาย ขนาด รูปทรง และกลิ่น เรียกได้ว่าเป็นพืชดอกที่มีความหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง มีมากกว่า 800 สกุล พบในธรรมชาติมากกว่าสองหมื่นชนิด ด้วยความสวยงามและความหลากหลายทำให้กล้วยไม้เป็นที่นิยมไปทั่วโลก มีการปรับปรุงสายพันธุ์โดยการผสมข้ามชนิดข้ามสกุลมากกว่าสามหมื่นคู่ผสม ทำให้กล้วยไม้มีความสวยงามและหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ประวัติกล้วยไม้
กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ในวงศ์ Orchidaceae เป็นไม้ตัดดอกยอดนิยม เนื่องจากมีลักษณะดอกและสีสันลวดลายสวยงาม เป็นไม้ตัดดอกที่มีอายุการใช้งานได้นาน กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของไทย เพราะเป็นไม้ส่งออกขายต่างประเทศทำรายได้เข้าประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท มีการปลูกเลี้ยงอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผสมเกสร เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เลี้ยงลูกกล้ายไม้ เลี้ยงต้นกล้ายไม้จนกระทั่งให้ดอก ตัดดอกบรรจุหีบห่อและส่งออก

อ่านเพิ่มเติม